Нека успеем заедно!

Европейски проекти в България

Мисия на неправителствената организация

Мисията на Сдружение „Европейски проекти в България” е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и представители на етническите малцинства на територията на община Варна, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги.

Цели на организацията

Осъществяване на съпричастност на общественността и институциите в България и Европа към действителността, постиженията и проблемите на деца, младежи, възрастни хора, представители на малцинствени етнически групи, лица в неравностойно социално положение и със специални потребности;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info